MKDSP

 

(Mladinski klub Društva slovenskih pisateljev)

 

vas vabi

 

na literarni večer

”POSLANICA ENEGA KOZMOLASCA”

 

promocijsko nastopa

 

 

KOBROWSKY

 

 

vabljeni 28.2.2007 ob 20:00 na Tomšičevo 12,

na sedež Društva slovenskih pisateljev