MKDSP
(Mladinski klub Društva slovenskih pisateljev)

vas vabi

na literarni večer

gost bo fotograf in pesnik

JURE PIVKA

večer povezuje

Ajda Balderman Baliž

vabljeni 26.4.2007 ob 20:00

na Tomšičevo 12,

na sedež Društva slovenskih pisateljev.