Svetleči numizmatiki

zbirajo poslednje moči.

Hej hoj, brigade!

Miši so zacvilile.

O, enakomerno drdranje

vlaka po železniških tirih.

O, žametni glas pozorne

napovedovalke.

O, naslednja postaja.

Vse bolj me boli rit.

 

S.